Myynti

Loikka Solutions on moderni myynnin kehittämisen asiantuntija. Otamme kopin yrityskohtaisten myynnin haasteiden ratkaisemisessa ja luomme kasvua. Ymmärrämme, miten myyntituloksiin vaikuttavat tekijät heijastuvat toisiinsa, kuten myyntiprosessit järjestelmiin, järjestelmien tuottama data johtamiseen, ihmisten toiminta ja taitotaso tuloksiin. 

Kun prosessit, teknologia ja ihmiset ovat synkassa, syntyy kasvua, tyytyväisempiä asiakkaita sekä tyytyväisempiä henkilökuntaa.

Myynnin kehittämisen palvelumme koostuvat kolmesta osa-alueesta:

 1. CRM:n käyttöönotot ja ketterä kehittäminen
 2. Pelisuunnitelmien konsultointi ja myynnin tapa toimia
 3. Valmennukset ja taitojen dataohjattu kehittäminen

Ymmärrettävä CRM myynnin pohjana

Salesforce on asiakkaita varten tehty järjestelmä. Se on helppo ottaa käyttöön ja sitä voi muuttaa nopeasti yrityksen liiketoiminnan muuttuessa. Toisin kuin monissa muissa järjestelmissä, asiakkaat kykenevät itse muokkaamaan ja kehittämään Salesforcea ilman, että jokaisessa vaiheessa tarvitaan implementointikumppania ja koodausta. 

Myynnin tehostamisessa Salesforcen Sales Cloud on ykkönen. Siellä myyntiprosessit ovat selkeästi dokumentoituina, jotta yritys saa laadukasta, ymmärrettävää ja ajankohtaista dataa. Lisäksi Sales Cloudin avulla asiakassuhteen aktiivinen ylläpito on vaivatonta – se on suunniteltu käyttäjiään varten.

Voittava pelisuunnitelma

Loikka pystyy boostaamaan yrityksen myyntiä. Näin sen teemme:

Aluksi teemme kokonaisvaltaisen arvion ja määrittelemme pelisuunnitelman erilaisiin tilanteisiin ja kuinka toimia kilpailijoita paremmin.

Kun autamme asiakkaitamme, on keskiössä aina heidän asiakkaansa. Oli kyse sitten myyntiprosessien parantamisesta, asiakkuuden johtamisen tai hoitamisen mallista, fokuksemme on asiakkaamme asiakkaissa aina ja poikkeuksetta. Tyypillisiä kehityshankkeita ovat avainasiakkaiden johtamisen mallin kehittäminen ja tästä johdetut ”kevyemmät” ostavien asiakkaiden hoitomallit.

Konsultoimme muun muassa:

 • Myyntiprosesseissa sekä B2B- että B2C-aloilla
 • (K)AM-malleissa
 • Jälleenmyyjien johtamisessa
 • Myynnin johtamisessa

Käymme yhteisissä työseminaareissa asiakkaan ja vastuumyyjien kanssa läpi ST. Gallen KAM Conceptin, ja teemme sen pohjalta valituille asiakkuuksille oikeat avainasiakassuunnitelmat, jotka perustuvat syvempiin analyyseihin asiakkaasta. 

Suunnitelmien perusteella muodostetaan selkeä avainasiakkuuden johtamisen vuosikello, joka ottaa kantaa tarvittavaan myyntityöhön sekä sisäiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on saavuttaa strategisesti tärkeässä asiakkuudessa pysyvää kilpailuetua ja muuttaa se kasvuksi myyntituloksissa.

Usein tarkastelun kohteena on itse myyntiprosessi. Yhteisissä työseminaareissa asiakkaan johdon ja/tai myyjien kanssa työstämme toimintamallit, kuinka parantaa myyntimahdollisuuden voittamisen todennäköisyyttä. Varsinkin B2B-myynnissä hyvin suosittu tapa terävöittää myyntiprosessia on tarkastella ratkaisumyynnin metodeja ostamisen eri vaiheissa.

Työseminaareissa etsimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten ratkaisumme hyödyttää asiakkaamme liiketoimintaa?
 • Kuinka voimme itse aktiivisesti hallita asiakkaan ostoprosessia?
 • Miten vaikuttaa asiakkaan ostovisioon, jotta kilpailuedut resonoivat mahdollisimman hyvin?
 • Kuinka huomioimme päätöksiin vaikuttavat ihmiset ja heidän näkemyksensä neuvotteluiden aikana?
 • Miten kilpailutilanne vaikuttaa valittavaan strategiaan eri tilanteissa?
 • Kuinka luoda asiakkaalle halu ostaa esim. uusasiakashankinnassa tai uuden palvelun myymisessä tutulle asiakkaalle?

Oli kyse sitten olemassa olevien asiakkaiden hoitomallista, myyntimahdollisuuksien voittamisen parantamisesta, ristiinmyynnistä tai uutuuden myymisestä, päivitetään usein samalla myös myynninjohtamisen malli ja mittarit. Usein myös Salesforce päivitetään vastaamaan ja tukemaan uusia malleja maksimoimaan tulokset asiakkaiden suuntaan ja oman tiimin kesken.

Yrityksesi personal trainer

Valmennamme todistetusti ja menestyksekkäästi tieteen ja teknologian liitolla. Hyvin suunnitellun ja toteutetun oppimismatkan jälkeen keskimäärin 85%:a osallistujista onnistui arjen tilanteissa paremmin ja tulokset paranivat.

Valmennamme joukkueesi voittoon.

Kilpailijoita taitavampi myyntityö ja johtaminen tuottaa kilpailuetua markkinoilla, mikä johtaa parempiin tuloksiin. Paremmilla pelaajilla saadaan enemmän maaleja ja yhteistyöllä noustaan lopulta podiumille. Taitojen kehittäminen onkin haastavampaa. Tutkimusten mukaan perinteisten valmennusten jälkeen vain 15% osallistujista pystyi siirtämään uudet taidot käytäntöön. Jos taitoja ei käytetä arjessa, ne eivät myöskään tuota tuloksia. Tätä ongelmaa taklaamme tieteen ja teknologian liitolla.

Valmennus alkaa oppimistavoitteiden määrittelemisestä. Sen jälkeen määrittelemme millaisissa tilanteissa eri taitojen käyttäminen vaikuttaa tuloksiin ja millä tavalla. Tämän perusteella suunnittelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa heille sopivan tuloksellisen oppimismatkan tutkimukseen perustuen.

Moniulotteinen valmennus koostuu näistä osa-alueista: 

 • Oppimistilanteet (luokkahuone, virtuaalinen ympäristö, työssäoppiminen, sosiaalinen oppiminen)
 • Ajallinen hajautus
 • Yhteydet liiketoiminnan kehittämiseen
 • Työkalut ja teknologia
 • Suhteet ja vuorovaikutus (oma esimies, valmentaja, asiakas, kollegat) 

Kaikki edellämainitut vaikuttavat tuloksiin. Räätälöidään yhdessä valmennus, jolla on oikeasti hyötyä osallistujille! Hyvin suunnitellun ja toteutetun valmennuksen jälkeen keskimäärin 85%:a osallistujista onnistui arjen tilanteissa paremmin ja tulokset paranivat. 

Suosittuja oppimistavoitteita ovat:

 • Ratkaisumyynnin taidot ja myynnin johtaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Neuvottelutaidot
 • Neuvottelun ja myymisen psykologiset taidot
 • Taito johtaa ihmisiä
 • Taito johtaa muutoksia
 • Datalla johtaminen
 • Valmentava johtaminen

Pystymme toteuttamaan tuloksellisen oppimismatkan tarvittaessa myös kokonaan virtuaalisesti ja globaalisti.

Asiakkaidemme suosituimpia ja tuloksellisimpia kehitysprojekteja ovat olleet:

 • Myyntiprosessien rakentaminen ja terävöittäminen
 • Avainasiakkuuksien johtamisen mallin rakentaminen (KAM)
 • Asiakkuuksien hoito ja johtaminen
 • Avainasiakkuuksien johtaminen
 • Salesforce CRM -käyttöönotot ja ketterä kehittäminen
 • Myynnin johtaminen datalla 
 • Dataohjattu myyminen
 • Myynnin ennustamisen kehittäminen
 • Dataohjattu myyntitaitojen kehittäminen
 • Myynnin ja markkinoinnin yhteispelin kehittäminen

Myyntijohtajan käsikirja

Referenssit

Hartwallilla kaivattiin keinoa, jolla myyjien myyntitapa saataisiin yhtenäiseksi. Tavoitteena oli myös paremmin ymmärtää asiakkaita ja vastata heidän tarpeisiinsa.”Huomasimme, että yhteistyö asiakkaiden kanssa on selkeästi parantunut ja syventynyt hankkeen myötä. Uusia oppeja seuraavat myyjät tekevät enemmän tulosta ja heidän asiakkuutensa ovat terveemmällä pohjalla.”, Hartwallin myyntijohtaja Marko Airamaa kertoo.

Tavoitteena oli yhtenäistää myyntiprosessi, joka tehostaisi myynnin johtamista ja tuloksia. Hongan kanssa suunniteltiin ja toteutettiin muutosprojekti, johon kuului 4 valmennuspäivää noin 30 myyntiedustajalle. ”Valmennuksen avulla saimme jo aiemmin aloitettuun toiminnan muutokseen haluamaamme vauhtia ja konkretiaa. Työ tietysti jatkuu täällä Hongan sisällä edelleen, mutta ulkopuolisesta avusta oli aidosti hyötyä”, Hongan liiketoimintajohtaja Jari Noppa summaa.

Ota meihin yhteyttä

Jätä tietosi niin otamme sinuun yhteyttä.