Muutoksen johtaminen

Muutostilanteissa esihenkilöiden jalkauttaminen muutoksen johtamiseen on onnistuneen siirtymän edellytys. Siksi tarjoamme yrityksen johdolle valmennuksia, joissa pureudutaan ihmisten- ja muutoksen johtamiseen eri tilanteissa.

Valmennamme yrityksesi priimakuntoon, on sitten kyse uusien järjestelmien käyttöönotosta, päivitetystä myyntiprosessista, uudesta asiakkuuksien johtamisen mallista, tai uuden strategian jalkauttamisesta.

Valmennuksella tuloksia

Valmennuksesta riippumatta aloitamme aina oppimistavoitteiden määrittelemisestä. Sen jälkeen mietimme yhdessä minkälaisissa tilanteissa, ja millä tavoin, taidot vaikuttavat tuloksiin. Pohdimme yrityksen haasteita kokonaisvaltaisesti ja lähestymme niitä eri tavoin. 

Loikan valmennukset koostuvat näistä osa-alueista:
 • Oppimistilanteet (luokkahuone, virtuaalinen ympäristö, työssäoppiminen, sosiaalinen oppiminen)
 • Ajallinen hajautus
 • Yhteydet liiketoiminnan kehittämiseen
 • Työkalut ja teknologia
 • Suhteet ja vuorovaikutus (oma esihenkilö, valmentaja, asiakas, kollegat)
Tyypillisiä valmennuksen aiheita
 • Itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
 • Asiat vs. ihmiset
 • Datalähtöinen johtajuus

Kuulostaako monimutkaiselta? Sitä se ei ole. Räätälöimme yrityksellesi sopivan valmennuksen, jonka lopuksi osallistujat ovat saaneet konkreettisia työkaluja muutoksen johtamiseen. Jokainen valmennus voidaan toteuttaa kokonaan virtuaalisesti ja globaalisti.

Yksilön- ja ryhmän johtaminen

Loikan valmennukset sisältävät yleensä etenemistä ohjaavat askelmerkit. Niitä kuitenkin muokataan yrityskohtaisesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi. 

Yksilön johtaminen
 • Kartta: toisen osapuolen johtamistarpeen ymmärtäminen
 • Kompetenssimalli, Tahto/Kyky-malli: analysoidaan millaista johtamista yksilö tarvitsee kehittyäkseen paremmaksi
 • Poijut, signaali vs. seuraamus: yksilön käyttäytymisen johtaminen
 • Info-ymmärrys-hyväksyntä-sitoutunut-toiminta: miten johtaa yksilö sitoutuneeksi itsenäiseksi tekijäksi
 • Kommunikointi, aktiivinen kuuntelu, kysymystyypit, valmennuskeskustelun perusteet, valmennus (GROW), palaute, puhuttelu, tiedoksianto: eri yksilöllisten tilanteiden vaatima johtamistapa
 • Konfliktit-eskalointi, ristiriidat: konfliktien syntymisen tunnistaminen ja ratkaiseminen
 • Viestinnän portaat: keino hallita konflikteja
 • Motivaatioteorian perusteet: miten johtamisella autamme ihmisiä kasvamaan
 • DiSC: vuorovaikutustyylien erot ja eri ihmisten tarvitsemat erilaiset johtamistyylit
Ryhmän johtaminen
 • Energiakehä: perusteellisen, kaikkien ymmärtämän suunnittelun hyödyt
 • Muutosprosessi – The Satir Change
 • Model: miten johtaa muutosta ymmärtämällä ihmisten reaktioita
 • Pelisäännöt: ryhmän käyttäytymisen raamit
 • Ryhmäsuhteiden kypsymisvaiheet: ryhmän eri kypsyysasteiden vaatimat johtamistyylit

Miksi Loikan valmennukset toimivat?

Valmennamme todistetusti ja menestyksekkäästi tieteen ja teknologian liitolla. Uskomme hyvään suunnitteluun ja laadukkaaseen valmennukseen, mikä on tuottanut hyviä tuloksia. Keskimäärin 85%:a osallistujista onnistui konkreettisesti parantamaan tuloksia ja toimintaa arjessa valmennuksen jälkeen. 

Tuloksellisen oppimisen pikaopas

Referenssit

Hartwallilla kaivattiin keinoa, jolla myyjien myyntitapa saataisiin yhtenäiseksi. Tavoitteena oli myös paremmin ymmärtää asiakkaita ja vastata heidän tarpeisiinsa.”Huomasimme, että yhteistyö asiakkaiden kanssa on selkeästi parantunut ja syventynyt hankkeen myötä. Uusia oppeja seuraavat myyjät tekevät enemmän tulosta ja heidän asiakkuutensa ovat terveemmällä pohjalla.”, Hartwallin myyntijohtaja Marko Airamaa kertoo.

Tavoitteena oli yhtenäistää myyntiprosessi, joka tehostaisi myynnin johtamista ja tuloksia. Hongan kanssa suunniteltiin ja toteutettiin muutosprojekti, johon kuului 4 valmennuspäivää noin 30 myyntiedustajalle. ”Valmennuksen avulla saimme jo aiemmin aloitettuun toiminnan muutokseen haluamaamme vauhtia ja konkretiaa. Työ tietysti jatkuu täällä Hongan sisällä edelleen, mutta ulkopuolisesta avusta oli aidosti hyötyä”, Hongan liiketoimintajohtaja Jari Noppa summaa.

Ota meihin yhteyttä

Jätä tietosi niin otamme sinuun yhteyttä.