Perehdytys

Perehdytystä vaaditaan, kun joukkueeseen tulee uusia pelaajia, tuotteita, työkaluja, järjestelmiä tai prosesseja. Me hallitsemme perehdytykset. Niiden jälkeen osallistujat ottavat oppimansa jouhevasti käytäntöön.

Loikka-perehdytykset (Onboarding)

Suunnittelemme yhdessä kuhunkin tilanteeseen tarvittaessa myös täysin digitaalisia perehdytyksiä. Olemme muun muassa Salesforce Partner ja autamme sen käyttöönotossa. Suunnitelmat perustuvat aina tutkittuun tietoon. Oli kyse sitten uudesta työpaikasta tai järjestelmästä tai molemmista tai jostain muusta uuden opettelusta, teknologia auttaa ihmistä perehtymään uuteen asiaan. 

Yhteisissä työseminaareissa suunnittelemme perehdytyksen ”oppimisen arkkitehtuurin” ja sisällön. Tämän jälkeen rakennamme polun digitaaliseen Promote-oppimisalustaan, joka on kaikkien sitä tarvitsevien käytössä. Perehdytyspolut voidaan suunnitella lähes kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin vaikkapa kausityöntekijöiden tai uusien myyjien aloittaessa, uuden tuotteen perehdytyksiin tai uuden CRM:n onnistuneeseen käyttöönottoon. 

Promote on pilvipalvelu, joten se ei vaadi minkään sovelluksen asentamista eikä IT-osaston resursseja. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä Promoteen, koska sen avulla jokainen pystyy seuraamaan perehtymisen todellista etenemistä arkipäivässä. Osallistujat pitävät Promotesta, koska se mahdollistaa yksilöllisen räätälöinnin, pedagogisesti tehokkaan oppimisen ja uusien asioiden onnistuneen haltuunoton. Vuorovaikutteinen tekemällä oppiminen muiden ja esimiehen tuella ja nykyaikainen digitaalinen oppimisympäristö toimii ja tuottaa loistavia tuloksia. Ja järjestelmä on täysin skaalautuva.

  • Perustuu tutkimukseen koulutuksen vaikuttavuudesta.
  • Ideana laadukas, looginen, selkeä ja vuorovaikutteinen perehdytys.
  • Perehdytettävällä aktiivinen rooli (”reflektoi, kommentoi, pohtii”) passiivisen sijaan (”lukee & omaksuu”) 
  • Perehdyttäjän osallistaminen ja tukeminen tehtävässään (selkeä prosessi & ohjeet).
  • Vuorovaikutuksen luominen ja tukeminen. 
  • Fokus perehdytyksen laadussa 
  • Perehdytyksen etenemisen seuraaminen reaaliaikaisesti niin perehdytettävän kuin perehdyttäjän osalta.
  • Säästää perehdytykseen käytettävää̈ aikaa ja mahdollistaa perehdytettävälle pääsyn nopeammin ja tehokkaammin kiinni omiin tehtäviinsä.

Luvut puhuvat

Arkeen siirtyi opitusta tutkitusti

+466%

Perehdytyksen kautta työntekijöiden sitoutuminen kasvoi

91%

Hyvä perehdytysohjelma lisää rekrytoinnin tuottavuutta

+70%

Myyntijohtajan käsikirja

Referenssit

Hartwallilla kaivattiin keinoa, jolla myyjien myyntitapa saataisiin yhtenäiseksi. Tavoitteena oli myös paremmin ymmärtää asiakkaita ja vastata heidän tarpeisiinsa.”Huomasimme, että yhteistyö asiakkaiden kanssa on selkeästi parantunut ja syventynyt hankkeen myötä. Uusia oppeja seuraavat myyjät tekevät enemmän tulosta ja heidän asiakkuutensa ovat terveemmällä pohjalla.”, Hartwallin myyntijohtaja Marko Airamaa kertoo.

Tavoitteena oli yhtenäistää myyntiprosessi, joka tehostaisi myynnin johtamista ja tuloksia. Hongan kanssa suunniteltiin ja toteutettiin muutosprojekti, johon kuului 4 valmennuspäivää noin 30 myyntiedustajalle. ”Valmennuksen avulla saimme jo aiemmin aloitettuun toiminnan muutokseen haluamaamme vauhtia ja konkretiaa. Työ tietysti jatkuu täällä Hongan sisällä edelleen, mutta ulkopuolisesta avusta oli aidosti hyötyä”, Hongan liiketoimintajohtaja Jari Noppa summaa.

Ota meihin yhteyttä

Jätä tietosi niin otamme sinuun yhteyttä.